Hotline: 0944366991

Sảnh hội nghị

Kiểu bàn tròn

Ngồi bàn tròn chỉ phù hợp cho số lượng từ 6 – 10 người trong các buổi sự kiện có ăn uống hoặc các buổi họp không phân định về giới hạn chức vụ giữa những người tham gia.© 2017 Trung tâm tiệc cưới hội nghị Dương Gia Palace. All Rights Reserved. Powered by OSG.VN